TEPELNÁ ČERPADLA

Princip - jak to funguje ?

Stejně jako běžná lednice ve Vaší domácnosti chladí, i když je okolní teplota například +30°C, tak tepelné čerpadlo ohřívá, i když má médium použité pro získání plusové energie nízkou nebo dokonce zápornou teplotu. Vše je založeno na přenášení tepla kapalinou, která má extrémě nizký bod odpařování. Díky technologickým zdokonalením ale v tomto případě není potřeba takového množství dodávané energie, jako je tomu u chlazení. Tepelné čerpadlo samozřejmě také uspoří celoročně nemalé částky ohřevem TUV.
 

Typy tepelných čerpadel
V zásadě se dnes vyrábí 3 typy tepelných čerpadel. Jejich označení přímo souvisí s druhem média ze kterého získávají zdrojovou energii. Používané systémy jsou tedy:
 
VZDUCH / VODA – vzhledem k nenáročné instalaci asi dnes jeden z nejpoužívanějších systémů. Čerpadlo získává energii z okolního venkovního vzduchu. Platí samozřejmě pravidlo, že čím vyšší je teplota venkovního vzduch, tím větší je tepelný zisk, čerpadlo lze nicméně provozovat až do teploty –20°C.

Detaily o tomto systému najdete zde :
Tepelné čerpadlo VZDUCH / VODA

 
ZEMĚ / VODA – velice populární systém zejména u novostaveb. Médiem pro získání tepla je země, do které se v nezámrzné hloubce umístí tepelný had čerpadla. Je možno využít také hloubkového vrtu.

Detaily o tomto systému najdete zde :
Tepelné čerpadlo ZEMĚ / VODA

 
VODA / VODA – zde se zdrojovým médiem stává voda ze studny, kde tepelné čerpadlo přes výměník odebere část jejího tepla a vrátí zpět do země přes (vsakovací) studnu.
 
Proč zvolit tepelné čerpadlo
 
Peníze
Jedním z hlavních důvodů pro koupi tepelného čerpadla jsou peníze, které ušetříte na provozu Vašeho domu. Ceny energií v posledních letech rostou více než je zdrávo a jedinou obranou proti vysokým platbám za plyn nebo elektřinu, je snížení své závislosti na monopolních dodavatelích těchto energií. Tepelné čerpadlo je skvělou příležitostí jak tohoto cíle dosáhnout. Peníze, které zaplatíte za tepelné čerpadlo, se Vám při současných cenách energií velmi rychle vrátí zpět na dosažených úsporách.
 
Technologie
Tepelné čerpadlo Vám umožní jednoduše a levně využívat i další technologie ve Vašem domě. K tepelnému čerpadlu lze snadno doplnit například řízené větrání, které bude stát výrazně méně než běžné samostatně instalované větrací systémy. Pokud máte čerpadlo s vrty, můžete snadno pro svůj dům získat klimatizaci, která pracuje celoročně v podstatě bez provozních nákladů.
 
Ekologie
Tepelné čerpadlo je k životnímu prostředí mnohem ohleduplnější než jiné zdroje tepla. Jeho používáním se výrazně snižují emise skleníkových plynů a dalších škodlivin. Proto jsou tepelná čerpadla výrazně podporována Státním fondem životního prostředí v dotačním programu Zelená úsporám.