Informace o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů je Jiří Černohorský, který provozuje webové stránky jctopeni.cz. Správce vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využíváme.

Jaké údaje zpracováváme a proč

Zpracováváme Vaše osobní údaje (E-mailovou adresu) pro zpětnou odpověď.

Vaše osobní údaje využíváme nejdéle 10 let od doby Vámi odesané poptávky.

Jak nás můžete kontaktovat

Máte-li jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete nás kontaktovat ne e-mailové adrese: info@jctopeni.cz

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Přijali jsme technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu a zabezpečili jsme Vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte tato práva:

Máte právo na informace.

Máte právu na přístup, díky němuž nás mužete kdykoli vyzvat, abychom Vám do 30 dnů doložili, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Máte právo na doplnění a změnu. Pokud se Vaše osobní udaje změní nebo je shledáte neaktuálními nebo neúplnými, kontaktujte nás prosím na E-mailu: info@jctopeni.cz

Máte Právo na omezení zpracování. Tohoto práva můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje nebo že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete-li všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti jejich zpracování.

Máte Právo na výmaz (být zapomenut). Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. od Vaší stížnosti u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictví e-mailu: info@jctopeni.cz